LIKHULU ISASASA NGOMDLALO WAMABHINCA

ISIBEKE ebalazweni indawo yangakubo oSuthu, KwaNongoma, intsha ethandwa ngabalandeli abaningi bemidlalo yamahlaya ezinkundleni zokuxhumana, eyenza umdlalo ozigcawugcawu obizwa ngeFocus Gal Focus; Ushuni woKiss, ogqamisa impilo yamabhinca. 

Lomdlalo osungulwe nguMzomuhle “Muntuwasemzini” Dludlu .uDludlu, okumenze waqhamuka nomqondo ofana nalona, wukuthi ubebona kushabalala izinto zasendulo, okuyizona ezakhe leli zwe ngesikhathi esedlule. Uthi ngesikhathi ewuqala lo mdlalo, wayengazitsheli ukuthi uzothakaselwa kakhulu ngalolu hlobo. 

“Ngafikelwa wumcabango wokuthi ngizame ukukhuthaza isintu sethu, ikakhulukazi entsheni engenalo ulwazi ukuthi kwakwenzekani eminyakeni edlule. Ngenhlanhla-ke, endaweni yangakithi kwezinye izingxenye kusaphilwa sona isintu. Ngihlale phansi ngabhala, ngabona lezi zingane engilingisa nazo ukuthi zingayenza le nto ngoba zisaphila isintu kakhulu, nangempela zalingisa ngokuzimisela. 

Lo mdlalo uyiziqephu ezimfushane ezifundisayo, ikakhulu ngempilo yesintu nokuzethemba kulokho okwenzayo

Buka zinke iziqembu zalo mdlalo kwi link engezansi/

Leave a Reply

Your email address will not be published.